Saturday May 18 2024

Najstarsze kościoły na terenie gminy Łukowica

Kościół w Młyńczyskach na fotografii Wojciecha Migacza z 1932r.Fot Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Kościół św. Stanisława w Młyńczyskach

Fot.
Fotografia Wojciecha Migacza z 1932 r. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Pierwsze lata parafii

Parafia Młyńczyska jest najmłodszą z utworzonych na terenie gminy Łukowica, bo powstała dopiero w 1933r. Wierni byli podzieleni na parafie: Czarny Potok, Łukowica i Kanina. W 1914r. ogromnym wysiłkiem mieszkańców udało się wybudować tu drewniany kościół, którym opiekował się ksiądz ekspozytor podlegający proboszczowi w Czarnym Potoku. W zachowanej korespondencji w Archiwum Diecezjalnym w Tarnowie z 1924r. ks. Proboszcz Czarnego Potoka Szymon Piszczkiewicz pisze: W roku 1921 szalone wichry zerwały z kościółka w Młyńczyskach cały dach blaszany. Pokryto wprawdzie zaraz kościółek, ale ze względu, że blacha była połamana cała ta czynność okazała się w krótkim czasie niedostateczną i z gruntu złą, i wnet dach zaczął przeciekać przez dach i sufit do kościółka. W tym roku więc postanowiła ludność tamtejsza pokryć kościółek na nowo i to nową blachą . Ale na dokończenie to brakuje funduszu – bo ludność biedna, datkami i składkami wyniszczona – tem bardziej, że również w tym roku i nową szkołę buduje”. W Młyńczyskach wtedy urzędował ksiądz ks. Tobiasz Grunwaldzki , staruszek, który był niesłyszący oraz miał bardzo słaby wzrok( był z tego względu zwolniony z odmawiania brewiarza) (korespondencja proboszcza czarnopotockiego z 1926r. )

divider

W 1929r. ekspozytorem w Młyńczyskach był ks. Ignacy Konieczny, który w tym właśnie roku miał w Młyńczyskach poświęcić dzwon. Już po utworzeniu parafii w 1933r. nowym księdzem zostaje mianowany ks. Walenty Łącki, który skarży się na ubogą parafię i prosi biskupa o pomoc materialną: „ Przy tutejszym bardzo ubogim probostwie oprócz ogródka nie ma żadnego beneficjum, tak, że nie można chować nawet jednej krowy dla swego użytku, tylko wszystko musi się kupić”(10.04.1934r.). Pomoc proboszcz uzyskał poprzez podniesienie mu miesięcznej pensji. W latach 1933- 1935 była aż 5 zapisów mieszkańców Młyńczysk dla młodej parafii. Były też darowizny z konkretnym przeznaczeniem: np.: na budowę nowego ołtarza- i tak się stało w 1935r. Ks. Walenty Łącki wymienia, że ludność jest bardzo biedna, ale ofiarna. W 1935r. udało im się „ sprawić 3 nowe ołtarze, chrzcielnicę, ławki, wizerunek PJ Ukrzyżowanego na środek kościoła, ale nie ma organów ani dzwonów”. W roku 1938 ks. Walenty Łącki przesłał do biskupa materiały do Rocznika Diecezji Tarnowskiej, w którym pisze: „Przesyłam materiał do Rocznika Diecezji Tarnowskiej na rok 1938( spisane d. 24.10.1937r.), odnoszący się do parafii Młyńczyska: parafia Młyńczyska dekanat Łącko istnieje od roku 1933 jako amovibilis. Przedtem wioski należały do parafii Czarny Potok, Łukowica i Kanina. Kościół drewniany, postawiony w roku 1914, został zniszczony częściowo przez huragan , w roku 1932-34 odrestaurowany i odmalowany. Bractwa: adoracja Najświętszego Sakramentu, Trzeci Zakon św. Franciszka, Różaniec żywy i wieczny. Stowarzyszenie: Akcja Katolicka. Szkoły: w Młyńczyskach 2 klasy, w Siekierczynie: 1 klasowa. Proboszcz: ks. Walenty Łącki ur.9.02.1900r. w Królówce, święcony 1926, w parafii od 1.09.1933r. Razem katolików: 1583. Do parafii należą: Młyńczyska (1013), Roztoka część (168), Siekierczyna część (402)”. Ponadto, w dokumencie „Zmiany od 1914-1937” dodaje, że proboszcz gospodarzy na 2 morgach ziemi, a 7 ma w dzierżawie, ale budynków gospodarczych nie ma żadnych. Proboszcz nieustannie chwali swoich parafian w listach do biskupa za ofiarność i, że jest „gotowa” składać na cele parafialne pieniądze, mimo, że jest to „ bardzo uboga ludność”. W 1939r. parafia w Młyńczyskach ze sprzedaży drzewa nabyła obszar ponad 12 morgów. Obecny kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Młyńczyskach to murowana świątynia rzymskokatolicka, będąca kościołem parafialnym dla mieszkańców Młyńczysk i części Roztoki.

divider

Nowy kościół

Budowę obecnego kościoła rozpoczęto w 1982r. wg projektu Romana Łomnickiego i Radomira Sąsiadka, tuż obok już istniejącej świątyni drewnianej. Wmurowania kamienia węgielnego, poświęconego przez Jana Pawła II dokonał w 1983r. bp Piotr Bednarczyk, zaś bp Jerzy Ablewicz 3 sierpnia 1986r poświęcił kościół. Konsekracja nowego kościoła odbyła się 16 czerwca 1996r. pod przewodnictwem bpa Józefa Życińskiego. Kościół w Młyńczyskach jest przykładem nowoczesnej architektury sakralnej. Uwagę zwraca wysoka ostrosłupowa wieża, pełniąca funkcję dzwonnicy. Przód budynku zdobią ceremonialne schody, w których niszy umieszczono posąg Matki Bożej z Dzieciątkiem. Wnętrze kościoła wraz z barwnymi witrażami zaprojektował i wykonał Józef Furdyna, a drewniane stacje Drogi Krzyżowej lokalny artysta Stanisław Tokarczyk. W ołtarzu umieszczono wizerunek Oblicze Chrystusa Przemienionego , który w 2013r. zastąpiono trzymetrową figurą Chrystusa Zmartwychwstałego . W świątyni znajduje się obraz MB Siedmiu Boleści, pochodzący z ołtarza głównego starego kościoła. Po zburzeniu starego kościoła w 1993 r. postawiono na jego miejscu figurę Pana Jezusa. Wartą zwiedzenia w Młyńczyskach jest również kamienna Droga Krzyżowa na Cisowym Dziale pod Modynią. Co roku na wiosnę odbywają się tutaj msze św. odprawiane gwarą, które gromadzą ludzi gór: Związek Podhalan, zespoły regionalne z okolic, koła gospodyń wiejskich, entuzjastów folkloru góralsko- lachowskiego

polska

Najstarsze kościoły na terenie gminy Łukowica

Odtwórz w języku polskim

england

St Stanislaus church in Mlyńczyska.

Play in English

The parish in Młyńczyska was founded in 1933. Until that year the faithful had belonged to the Łukowica and Czarny Potok parishes. But they had their own church built in 1914. In 1982 the construction of a new church began, which was consecrated in 1993 by bishop Józef Życiński.