Tuesday June 25 2024

Rodem z gminy Łukowica cz. II

Famous people from the Łukowica Community

Nałęcz - herb

Marceli Żuk – Skarszewski

(1815-1882) syn Michała i Antoniny Wyszkowskiej

Absolwent prawa w Pradze, po ślubie z Józefą Kirchnerówną przeniósł się do majątku żony w Gródku nad Dunajcem. Brał aktywny udział przy organizacji powstania styczniowego jako szef Sądeckiej Ławy Obwodowej.

A lawer, he took part in the organisation of the January Uprising in 1863 (independence fights against Russia).

Bracia Żuk - Skarszewscy Ojciec Michał synowie - Marceli Prot i Faustyn Józef

Bracia Żuk – Skarszewscy, Ojciec Michał synowie – Marceli Protazy i Faustyn Józef

Faustyn Józef Ignacy Żuk – Skarszewski

(1819- 1901) – znany notariusz krakowski

Długoletni poseł do Rady Państwa i Sejmu w Galicji, patriota, autor wielu wierszy, chętny do pomocy innym, marszałek powiatowy limanowski.

A famous notary in Kraków, a many years’ deputy in Galicia, a patriot and a poet.

Nałęcz - herb

Protazy Żuk – Skarszewski

(1820-1882) głęboki zwolennik zniesienia pańszczyzny

Protazy Żuk- Skarszewski ( 1820, +1882)- udoskonalił metody upraw roślin poprzez system nawadniania pól, założył pierwszą w kraju kościarnię (spalarnię kości) zakład produkujący nawozy mineralne pozyskane z popiołu spalanych kości, postawił w Przyszowej młyn, założył winnicę, stawy i pasiekę, doprowadził wodę do stajni, obór, do łazienki i kuchni dworskiej, produkował sery. Ponadto angażował się w życie społeczne: założył szkółkę parafialną dla dzieci włościan, publikował artykuły ( w „Czasie”) dotyczące historii Przyszowej i swojej rodziny, był głębokim zwolennikiem zniesienia pańszczyzny, co uczynił w swoich dobrach wydając „Odezwę do Włościanów z Części Wyżniej i Niżniej Gminy Przyszowy” z dn. 06.06.1848 r.

He improved the methods of plant cultivation through the field irrigation system, he a set up a bone incineration plant producing mineral fertilizers, he also established a mill, a vineyard, ponds and an apiary in his property in Przyszowa, he brought water to the stables, barns, bathroom and a kichen, he also produced cheese, he was a supporter of abolishing serfdom.

Tadeusz Żuk-Skarszewski

Tadeusz Żuk-Skarszewski
AZL: WikipediA

Tadeusz Żuk – Skarszewski

(1858-1933) syn Faustyna

Znany polski pisarz i publicysta. Studiował filozofię i prawo na uniwersytetach we Lwowie, Strasburgu i Wiedniu, był członkiem kabaretu Zielony Balonik. Pracował jako dziennikarz i korespondent zagraniczny w Londynie, Paryżu, Nowym Jorku. Drukiem wydał dwie własne powieści. Dokonał przekładu wielu utworów literatury angielskiej i amerykańskiej.

A famous writer, publicist, journalist, interpreter and a foreign correspondent in London, Paris and New York.

Adam Żuk - Skarszewski

Adam Żuk – Skarszewski
AZL: bzowski@wp.pl
www.sejm-wielki.pl

Adam Żuk – Skarszewski

(1856-1936) Wielki Polak i patriota.

Poświęcił się pracy społecznej dla rozwoju wsi i powiatu. W okresie międzywojennym powstało w Przyszowej letnisko, które przyczyniło się do podniesienia rozwoju gospodarczego wsi, tworząc na miejscu zbyt dla produktów rolnych. Nazywany „chłopomanem” przez swoje zamiłowanie i szacunek dla chłopów- ich pracy oraz kultury i tradycji jaką tworzyli.

A great Polish patriot, he devoted himself to developement of the village, he was called a „peasant- maniac” by his passion and respect for the peasants – their work, culture and tradition they created.

Aleksander Żuk - Skarszewski

Aleksander Żuk – Skarszewski
AZL: ze zbiorów rodziny Żuk – Skarszewskich
Fot. Almanach Ziemi Limanowskiej

Aleksander Żuk – Skarszewski

(+1940) syn Adama i Aleksandry Bzowskiej

Lekarzem medycyny, prowadził w Przyszowej zakład wodoleczniczy. Zginął w Katyniu.

A doctor, he established a medical centre in Przyszowa where he used hydrotherapy as a method of treatment, murdered in Katyń.

Roman i Krystyna Żuk - Skarszewski

Roman i Krystyna Żuk – Skarszewski
AZL: zdjęcie z archiwum rodzinnego

Roman Żuk – Skarszewski

(1915-1944) Absolwent szkoły Podchorążych w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu

Walczył w wojnie obronnej w bitwie pod Szczekocinami jako żołnierz armii Kraków, gdzie został ranny, a za zasługi został odznaczony Krzyżem Walecznych i awansowany do stopnia porucznika. Ze względu na stan zdrowia wrócił do domu i tam prowadził działalność konspiracyjną w ZWZ, a potem w AK. Wraz z żoną Krystyną ( z Romerów w Jodłownika) stworzyli w dworze w Przyszowej bazę żywnościową dla grup partyzanckich, a Roman prowadził szkolenia wojskowe dla członków AK z placówki Łukowica. Torturowany przez Niemców nie wyjawił nazwisk swoich współpracowników. Tragicznie zmarły w 1944 podczas młocki. Za działalność partyzancką w AK został odznaczony Krzyżem Zasługi z mieczami i awansowany do stopnia rotmistrza.

A great Polish patriot and well qualified oficer of the Polish Army, he was awarded with the Cross of Valor, during World War II he set up a food base for guerilla groups in his manor house in Przyszowa, he conducted military training for AK members from the Łukowica region.

polska

Rodem z gminy Łukowica

Odtwórz w języku polskim

england

Famous people from the Łukowica Community

Play in English